single image
14-04-2023
Fahri KÖSE

E - TEBLİGAT

Geçtiğimiz yıl dergimizin dördüncü sayısında bahsetmiş olduğum ‘’Herkesin bir KEP’i olacak’’ başlıklı yazımda da belirttiğim gibi e-tebligat sistemi kurumlar tarafından uygulamaya hızla geçmekte ve 27.08.2015 günü yayınlanan 456 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı 01.01.2016 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine yapacağı tebligatları elektronik ortamda yapacağını açıklamıştır.

Ancak, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminin Türk Ticaret Kanunu ve vergi hukuku dışındaki işlemlerde kullanılan bir sistem olacağını, Gelir İdaresinin e-tebligat sistemi vergi kanunları uygulamalarına yönelik olduğunu görmekteyiz. Gelir İdaresinin Kep Sistemini kullanmayıp kendi sistemini oluşturması, kendi vereceği şifreleme ile kendi portalından sisteme ulaşabilirliği sağlaması, mükellefe yapacağı tebligatların gizliliği ve mükellef ile aracı bir portal kullanmadan direkt irtibat kurmasına yönelik olduğu düşünülebilir. 

Gelir idaresi tarafından Vergi Usul Kanunu’na göre vergilendirmeye yönelik evrakları,  vergi mükelleflerine çeşitli unsurlarla tebliğ etmekte. Bu unsurlar, genelde kayıtlı adreslerine posta yolu ile zaman aşımına uğrama ihtimali yüksek veya süresi bakımından önem arz eden durumlarda idarenin görevlendirdiği memur ile elden, mükellefe ulaşamama durumunda ise ilan yolu ile tebliğ yapmaktadır. Bu yöntemler tamamen ortadan kalkmadığı gibi, 01.01.2016 tarihinden itibaren bu unsurların yerine elektronik ortamda da tebligat yapacaktır. 

456 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tebligata elverişli elektronik tebligat adresi kullanma mecburiyetinde olanlar şu şekildedir;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar. (Basit usule tabi olanlar ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç )

c)  İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat kullanmak isteyenler.

01.01.2016 tarihine kadar elektronik tebligat adreslerini belirlemeye ve kullanmaya başlayacaklardır. (İsteyen 01.10.2015 tarihinden itibaren de kullanabilir) 01.01.2016 tarihinden sonra vergi mükellefi olanlar ise, mükellefiyetlerinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik tebligat talebinde bulunmaları mecbur tutulmuştur. Halen gelir idaresinin web sitesinde bu yönde bir uygulamanın hazır olmadığı, tebliğde belirtilen tarihten önce hazır olması gerektiği muhakkak olup, uzaması halinde yasanın uygulama tarihinin de ileri bir tarihe ertelenmesi mecburiyeti doğacaktır. 

Elektronik tebligat talebi nasıl yapılacak:

1- Kurumlar vergisi mükellefleri, tebliğ ekinde yayınlanan Elektronik Tebligat Talep Bildirim Formunu eksiksiz doldurarak belirtilen tarihe kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Gelir vergisi mükellefleri de aynı şekilde bu formları elden teslim edebilecekleri gibi Gelir İdaresi’nin web adresinden internet vergi dairesinde elektronik ortamda müracaat edebileceklerdir.

Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilebilecektir. Bunun için kurumlar vergisi mükellefleri internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi edinecek olup daha önce kullananlar kullanmış oldukları şifreler ile olmayanlar ise kullanıcı kodu parola ve şifre almaları gerekecektir. Gelir Vergisi mükellefleri ise internet kullanıcı kodu ve şifresi ile tebligat adreslerine ulaşabilecekleri gibi, şifre kullanmayanlar için sisteme her girişte kimlik doğrulaması ile ulaşabileceklerdir. 

Tebligatlar sisteme, idarece elektronik imzalı olarak gelecek olup elektronik imzalı tebliğ evrakı mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu yüzden herhangi bir ceza ve olumsuzlukla karşılaşmamak için sistemin her gün, azami beş günde bir kontrol edilmesi uygun olacaktır. 

Benzer Yazılar

TÜMÜ
back to top