single image
11-07-2023

Santral Enerji

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Santrallerine (GES) sektöründe ticari ve teknik birikimi yüksek profesyonellerden oluşan Santral Enerji, dünyada ve ülkemizde her geçen yıl önemi artan GES'lere yönelik proje geliştirme aşamasından finansmana, santralin kurulumundan işletmesine kadar bütüncül hizmet sunan bir firmadır.

2017 yılında güneş enerjisi sektöründe faaliyette başlayan Santral Enerji Türkiye, Lübnan, Tunus ve Afganistan dahil olmak üzere 350MW’ın üzerinde projede yer almıştır. Aynı zamanda birçok yatırımcı ve müteahhit şirkete yatırım danışmanlığı, kontrat yönetimi, teknik şartname hazırlanması, inşaat dönemi saha denetimi, ihale danışmanlığı, müşteri ilişkileri yönetimi ve proje geliştirme konularında hizmet sağlamaktadır. 

Ayrıca uçtan uca hizmet politikasını benimseyerek hizmet verdiği müşterilerin GES ile alakalı tüm resmi ve bürokratik hizmetlerini sağlamakta, proje tasarımını ve kurulumu TSE ve uluslararası IEC standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kurulum sonrası ise uzaktan izleme ile santralin üretimini takip etmekte, periyodik bakım ve onarım işlerini sağlamaktadır.

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Taahhüt Faaliyetleri 

1) Çatı Üzeri GES

2) Arazi GES 

3) GES Bakım-Onarım Faaliyetleri

4) GES Arazisi Geliştirme 

Pandemi sonrası dönemde enerji maliyetlerinin tekrar yükselişe geçmesi ve Şubat 2022’den itibaren başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile tarihsel olarak rekor seviyelere ulaşan enerji fiyatları işletmelerin kârlılıklarını olumsuz yönde etkilemiş, enerji giderlerini azaltmak şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Maliyet baskısına ek olarak 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen Avrupa Birliği “Yeşil Mutabakat” kapsamında AB’ye ihracat yapacak her firmanın karbon ayak izine göre sınırda vergilendirilecek olması, yenilenebilir enerji üretimine yönelik talebi artırmıştır. 

12 Mayıs 2019’da yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde aylık mahsuplaşma ve kurumlar vergisi indirimi başta olmak üzere açıklanan destek mekanizmaları sayesinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santralleri (GES) enerji maliyetlerini düşürmede önemli bir seçenek olmuş, öz tüketime yönelik çatı ve arazi üzerine GES kurmanın önü açılmıştır. 

Özellikle Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ndeki son güncellemeler ile birlikte Türkiye’nin herhangi bir yerinde arazi üzerine kurulacak GES’te üretilen elektrik, şebekeye verilerek yine Türkiye’nin herhangi bir yerindeki tüketim tesisinde kullanılabilir hale gelmiştir. Bu gelişme ile birlikte önümüzdeki yıllarda çok fazla sayıda büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi için güvenilir, finansal olarak güçlü ve tecrübeli GES taahhüt şirketlerine ihtiyaç olacağı ön görülmektedir.

 

Birleşim Mühendislik elektromekanik taahhüt alanında sahip olduğu bilgi birikimini GES sektöründe ticari ve teknik birikimi yüksek olan Santral Enerji’yi bünyesine katarak piyasadaki bu ihtiyacı karşılamak adına stratejik bir adım atmıştır. 

Daha önce çalıştıkları şirketlerde 350 MW’ın üzerinde projede görev almış olan Santral Enerji, pandemi sonrasına GES’e olan ilginin artması ile 2022 yılında aktif olarak çalışmaya başladıkları son 6 ayda 55.000.000 TL gibi rekor sayılabilecek bir ciroya ulaşmış ve 2.004 kWp DB Tarımsal Enerji, 1.400 kWp Amros Makine ve 148 kWp Sarda Ofset projeleri olmak üzere 3 proje teslim etmiştir. 

Mayıs  2023  rakamlarına göre Türkiye’de mevcut kurulu güç 104.600MW iken GES kurulu gücü  10.007MW’tır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Türkiye Ulusal Enerji Planı”na göre 2035 yılında kurulu gücün 189.700 MW’a, güneş enerjisi kurulu gücünün ise %500 artış ile 52.900 MW’a çıkması beklenmektedir. Özellikle 2030’dan itibaren kullanımının artması beklenen elektrikli araçlarla beraber elektrik ihtiyacının artması, bu ihtiyacın da yenilenebilir enerjiden karşılanmasının zaruri olmasından dolayı Bakanlık’ın koymuş olduğu hedefin çok daha erken bir tarihte gerçekleşmesi beklenmektedir.

back to top